Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE

S myšlienkou vybudovania zážitkových EKO-učební sme sa v ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou pohrávali už v školskom roku 2019/2020. S naplnením myšlienky a revital...

Environmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej

Realizácia projektu "Environmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej".

...

Novostavba prístrešku, eko učebne MŠ Malý Lapáš

V obci Malý Lapáš postavili v materskej škole ekoučebňu v rámci zrealizovaného s podporou Environmentálneho fondu.

...

Máme nových Green Deal Leadrov v roku 2023....

Green Deal Leader je zážitkové neformálne environmentálne vzdelávanie zamerané na oblasti zeleného angažovania, a ich cieľom je odovzdať účastníkom a účastníčkam praktické zručnosti pre svoje proje...

DEŇ ZEME NA SPOJENEJ ŠKOLE INTERNÁTNEJ V PRAKOVCIACH

Dňa 22. 4. 2023 sme sa tradične na našej škole venovali DŇU ZEME. Do tejto aktivity sa zapojili všetky zložky našej školy.

...

DEŇ ZEME NA SPOJENEJ ŠKOLE INTERNÁTNEJ V PRAKOVCIACH

Dňa 22. 4. 2023 sme sa tradične na našej škole venovali DŇU ZEME. Do tejto aktivity sa zapojili všetky zložky našej školy.

...

Exkurzia do firmy Brantner

V mesiaci máj sme sa zúčastnili exkurzie do firmy Brantner nová s. r. o. v meste Spišská Nová Ves. 

Poverený pracovník firmy nás oboznámil s procesom triedenia a  následnéh...

18. výskumnícky workshop v SEV Dropie

18. výskumnícky workshop pre deti sa konal v SEV Dropie 14. - 16. júna 2023. Zúčastnili sa ho menší i väčší obyvatelia CDR v Kolárove. Keďže školský rok ešte neskončil, a deti museli doobeda ešte s...