Resetovať filter

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Naše zážitkové programy sú zamerané na živú a neživú prírodu, vzťahy a zmeny v prírode v priebehu roka a na domácu ekológiu. Objavujte, bádajte, tvorte, diskutujte a spoznávajte svet z nového uhla pohľadu spolu s DAPHNE. Všetky programy...

Solárne jazdy

Navštívte Info KLÍMA centrum v Rajci. Práve odtiaľ štartujú Solárne jazdy do Bioklimatického parku Drienová na elektrických bicykloch, ktoré sú spojené s praktickými ukážkami využívania obnoviteľnej energie v každodennom živote.  ...

Climate Change Living Lab

Globálne klimatické zmeny a lokálna zraniteľnosť Každý, kto spoznáva príbeh dropa, pochopí, že ten príbeh je o zraniteľnosti jedného druhu, ktorý sa nedokázal adaptovať zmenám vo svojom životnom prostredí. Drop sa preto stal na Slovensku...

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Téma EVVO: Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy: Certifikácia GREENPASS® - ...

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Téma EVVO: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy:  Tvorba integ...

Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť

Vážení Priatelia, Veľmi sa tešíme z toho, že Vám tento týždeň môžeme postupne predstaviť účastníkov našich panelových diskusií.    Dnes je to náš priateľ, kolega, výborný psychológ, človek, ktorý aj nám veľmi pomohol...

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), biodiverzita a ekosystémové služby

Dovoľujeme si Vás pozvať na program akreditovaného vzdelávania s názvom: Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), biodiverzita a ekosystémové služby, ktorý sa uskut...

Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s ponukou partnerstva, alebo účasti Vás, Vašich partnerov, kolegov, zamestnancov ako účastníkov na našom evente „Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť“, ktorý Vá...