Event {#1157
 +__isInitialized__: false
 #id: 247
 #name: null
 #content: null
 #date_from: null
 #date_to: null
 #timeFrom: null
 #timeTo: null
 #published_from: null
 #published_to: null
 #url_link: null
 #location: null
 #organizer: null
 #phone: null
 #email: null
 #is_published: null
 #slug: null
 #contact_person: null
 -keywordItemEvent: null
 #createdBy: null
 #icon: null
 #keywordSearch: null
 -eventLocality: null
 -eventUser: null
 #organizationId: null
 #metadata: null
 -editedAt: null
 #price: null
 -call: null
 #keywords: null
 #type: null
 #categoryName: null
 #priceType: null
 #status: null
  …2
}
EWOBOX - Environmentálna výchova v kocke

Súťaž Voda nad zlato

Základné údaje:
 • Typ ponuky: súťaže a hry
 • Poskytovateľ Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 • Cena Bez poplatku

Stredoškoláci nematuritných ročníkov z Košického kraja sa môžu zapojiť do súťaže Voda nad zlato, ktorej témou je adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny. Za úlohu majú vymyslieť projekt, ktorý má pozitívny vplyv na životné prostredie, zadržiavanie vody, biodiverzitu či klímu. Víťazi získajú príspevok na realizáciu svojho projektu.

Súťaž vyhlásil predseda KSK Rastislav Trnka s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice. Zámerom je aj priniesť informácie o klimatickej zmene bližšie k stredoškolákom. „Súťaž je súčasťou Programu obnovy krajiny, ktorý kraj realizuje od roku 2018, a zároveň je spolufinancovaná z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,“ informoval Úrad KSK.

Svoje návrhy môžu študenti zasielať do 30. októbra. Študentské tímy môžu pozostávať z maximálne šiestich členov a jedného pedagóga. Jeden študent môže byť členom viacerých tímov, ktoré však riešia rôzne problémy. Víťazné projekty kraj predstaví 15. decembra.

„Mladí ľudia majú vždy originálne a inovatívne nápady a dokážu sa na veci pozerať inak. Už dnes sa klimatická zmena negatívne prejavuje vlnami horúčav, povodňami, zosuvmi pôdy či extrémnym suchom aj v našom kraji. Súťažou chceme motivovať našich študentov, aby sa zaujímali o tému životného prostredia a zároveň im dávame voľnú ruku pri návrhoch konkrétnych riešení, ktorými sa v kraji môžeme inšpirovať,“ uviedol Trnka.

Realizácia víťazného projektu získa podľa neho podporu 800 eur z krajského rozpočtu. Zároveň sa pre výhercov uskutoční exkurzia k miestam, kde sa podobné projekty už uskutočnili.

Súvisiacie udalosti