Súťaž TSK: "Napĺňame krajskú ekomapu"

Základné údaje:
  • Typ ponuky: súťaže a hry
  • Poskytovateľ Trenčiansky samosprávny kraj
  • Cena Bez poplatku

Súťaž pre žiakov 6-9 ročníka ZŠ a študentov SŠ z TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj tvorí EKOMAPU kraja. Momentálne je potrebné zozbierať do mapy relevantné údaje. Do napĺňania krajskej ekomapy sa môžu zapojiť jednotlivci i tímy. Prebieha v kategórii základných škôl a v kategórii stredných škôl do konca mája. Prihlásiť sa do súťaže je možné do 30.04.2021 na: martina.kedrova@tsk.sk

Základné menu krajskej ekomapy sa skladá z ôsmich kategórií: Eko-produkty – nákup, Príroda, Organizácie, Eko-služby, Odpady, Voda a ovzdušie, Dráhy, trasy, cyklotrasy a Ostatné/Iné. Údaje do ekomapy sa v rámci súťaže zbierajú a spracúvajú v 17 oblastiach z častí Príroda a Eko-služby. Zoznam oblastí nájdete na webovom odkaze. Traja najúspešnejší jednotlivci alebo tímy v oboch súťažných kategóriách získajú vecné ceny od Europe Direct Trenčín. Do napĺňania ekomapy má kraj záujem zapojiť aj školy a po spustení ekomapy (momentálne nie je ešte verejne dostupná), bude možnosť pridávať do nej údaje aj "zvonka". Súťaž sa realizuje v rámci napĺňania Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.