súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov : Spotreba pre život

Základné údaje:
  • Typ ponuky: súťaže a hry
  • Poskytovateľ Asociácia spotrebiteľských subjektov &Slovenska
  • Cena Bez poplatku

Súťaž je zverjnená na webovom sídle

http://www.spotrebitelinfo.sk/category/sutaz-spotrebitelska-vychova-ziakov/