Sídla a biodiverzita

Základné údaje:
  • Typ ponuky: workshopy
  • Poskytovateľ Slovenská agentúra životného prostredia
  • Cena Bez poplatku
  • Trvanie neuvedené
  • Max. počet účastníkov neobmedzené

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu organizuje v rámci Národného projektu, workshop „ Sídla a biodiverzita,“ zameraný na zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity v sídlach. Cieľom workshopu je poskytnutie informácií týkajúcich sa biodiverzity, teoretických východísk a príkladov dobrej praxe zo slovenských miest a obcí. Okrem odborných prednášok je súčasťou workshopu odborná exkurzia s ukážkami príkladov dobrej praxe zameraných na podporu biodiverzity v urbánnom prostredí. Workshop je určený pre odbornú a laickú verejnosť.

Súvisiacie udalosti