Ponuka zážitkových programov pre deti a mládež

Základné údaje:
  • Typ ponuky: jednodňové programy, pobytové programy, celoročné programy
  • Poskytovateľ Správa CHKO Poľana
  • Cena Bez poplatku

   Biosférická rezervácia Poľana prichádza s novou koncepciou ponuky zážitkových programov environmentálnej výchovy pre deti a mládež. Nový spôsob systematickej environmentálnej výchovy je založený na ZÁŽITKU -  priamom kontakte detí a mladých ľudí s prírodou prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

                     Cieľom environmentálnej výchovy Biosférickej rezervácie Poľana je šírenie posolstva:

HARMÓNIA MEDZI ČLOVEKOM A PRÍRODOU.

Programy podporujú individuálnu i spoločnú prácu detí a mládeže v prírode, ktorá pozitívne pôsobí na ich zmysly, duševné zdravie, rozvíja emocionálnu inteligenciu a prepája ich so svetom prírody, a vedie tak k upevňovaniu si pozitívneho vzťahu k prírodným i ľudským hodnotám.

Chceme deťom ponúkať detstvo, aké sme mali my.

 

Súvisiacie zdroje