Ponuka DAPHNE programov 2019/2020 pre základné školy

Základné údaje:
  • Typ ponuky: jednodňové programy
  • Poskytovateľ DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
  • Cena Bez poplatku
  • Trvanie neuvedené
  • Max. počet účastníkov neobmedzené

Naše programy pre žiakov základných škôl prebiehajú interaktívnou a hravou formou, najčastejšie formou bádania alebo ako tvorivá aktivita - workshop. Radi prídeme k vám do školy (programy v interiéri alebo na školskom dvore), ale ponúkame aj exkurzie na Devínsku Kobylu, Železnú studienku,do Horského parku, či iné lokality. Výučbu vieme realizovať v slovenskom ako aj anglickom jazyku.

Všetky informácie nájdete v našej ponuke na uvedenom linku. Tešíme sa na vás :-)