Jednodňové programy SEV SAŽP Dropie

Základné údaje:
  • Typ ponuky: jednodňové programy
  • Poskytovateľ SEV SAŽP Dropie
  • Cena S poplatkom 1 €/žiak; 1,50 €/verejnosť

  1. Putovanie po Dropom kráľovstve pre malých – Prechádzka krajinou Ostrovných lúk pre veľkých. Lektorovaná exkurzia  zameraná na spoznávanie typických prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí Dolného Žitného ostrova.
  2. Obyvatelia Ostrovných lúk – Rozprávanie o obyvateľoch Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky, pozorovanie vtáctva v teréne, výroba a osadenie vtáčích búdok a postriežok. Alebo dobrodružná expedícia za bezstavovcami lúčnych a mokraďných spoločenstiev Dolného Žitného ostrova. Ale pozor, žijú tu aj ľudia. Spoznávanie tradícií regiónu Dolného Žitného ostrova.
  3. Voda a jej podoby – Rozprávanie o príbehu krajiny. Od nekonečných močiarov po dnešné lány obilia. Je to ozaj len rovina? Ako to, že na niektorých miestach stojí voda v lápošoch. Ako tu žili ľudia v minulosti a ako teraz? Dudváh a Částa – pozostatky veľkých živých riek. Je voda ohrozená? Kto v nej žije? Aké má podoby?
  4. Tajomstvá hlavových vŕb – Spoznajte základné druhy stromov a krov typických pre Dolný Žitný ostrov. Aká je úloha stromov v poľnohospodárskej krajine? Predstavenie jedinečného kultúrno-historického symbolu nížinnej krajiny – hlavové vŕby. Vznikli vďaka ľuďom, od nepamäti žijú spolu a vzájomne sa ovplyvňujú. Prečo sú dôležité a aké živočíchy a rastliny žijú v hlavových vŕbach? V čom spočíva jedinečnosť mikrobiotopov hlavových vŕb? Zoznámte sa so strážcami mokradí- hlavovými vŕbami.

Súvisiacie články