Enviróza

Základné údaje:
  • Typ ponuky: internetové programy a aplikácie
  • Poskytovateľ Slovenská agentúra životného prostredia
  • Cena Bez poplatku

Zapojte sa so žiakmi do outdoorovej hry o environmentálnych záťažiach. Hra pomáha rozvíjať rôzne kompetencie žiakov napríklad pri práci s mapou a s internetom, pri orientácii v teréne, formulovaní textu, či v tvorivých sprievodných súťažiach. Hra umožňuje prepájať vedomosti z oblasti biológie, chémie, geografie ale aj slovenského jazyka a matematiky.

Súvisiacie udalosti