Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Základné údaje:
  • Typ ponuky: jednodňové programy
  • Poskytovateľ DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
  • Cena Bez poplatku

Naše zážitkové programy sú zamerané na živú a neživú prírodu, vzťahy a zmeny v prírode v priebehu roka a na
domácu ekológiu. Objavujte, bádajte, tvorte, diskutujte a spoznávajte svet z nového uhla pohľadu spolu s DAPHNE.

Všetky programy prebiehajú v slovenskom aj anglickom jazyku a sú plné tvorivých a bádateľských aktivít a krásnych pomôcok :-)

Novinky pre ZŠ: ponúkame aj dva školské výlety do Rakúska - do Marcheggu a Eckartsau.

Novinka pre MŠ: ponúkame ďalšiu tvorivú dielničku na tému odpad a recyklácia.

Všetky programy sme doplnili o štátny vzdelávací program a kompetencie (spôsobilosti a zručnosti detí).

Súvisiacie udalosti